Det skjer itj av sæ sjøl!

1

Dette innlegget er også postet på 0803-bloggen!

Gratulerer med dagen!!

«Det skjer itj av sæ sjøl!» sa min mor.

Jeg var heldig som møtte en klok forsker på et seminar, over en hyggelig middag i italiensk atmosfære gjorde diskusjonen at jeg fikk satt ord på en del opplevelser og tanker jeg hadde gjort meg om det å være ung kvinne, på vei fra universitetet til arbeidslivet.Hvis du som meg er født på 1970-tallet, kan vi sies å tilhøre «individualistgenerasjonen» – en generasjon hvor likestilling for mange er tatt for gitt. Vi har vokst opp med likestillingsideologien både i hjemmet, på skolen og i våre egne relasjoner. Vi har oppnådd gode karakterer på skolen, strømmet til høyere utdanning og gått inn i yrker som tidligere har vært forbehold menn, og vi ser på oss selv først og fremst som individer – ikke som kjønn.

463px-rosie_the_riveter.jpg

Den kjente kjønnsforskeren Widerberg, har stilt spørsmålet: Hva skjer når denne individualist-generasjonen møter kjønnede strukturer i arbeidslivet? Vil de handle individualistisk, eller kollektivt som en gruppe mot disse strukturene?

Når vi er studenter er vi stort sett ganske like – mannlige og kvinnelige studenter jobber mot de samme målene, vi skal studere og få karakterer og en grad, og selv om vi ikke er kjønnsnøytrale, er det i mindre grad strukturer i studenttilværelsen som er «kjønnede» enn det vi opplever når vi kommer over i arbeidslivet.

For mange er det i overgangen til arbeidslivet at man virkelig får merke at kjønn betyr noe, at man blir sett som kjønn og oppleve at man også (ikke alltid, men noen ganger) blir behandlet annerledes på grunn av kjønn. Ikke nødvendigvis på ens eget arbeidssted, men også ute hos kunder og andre. Ikke nødvendigvis bevisste hersketeknikker eller diskriminering, men like gjerne gode intensjoner som bare havner så utrolig uheldig ut. Gamle vaner, organisasjonskulturer som er bygd opp rundt «gutteklubben». Men ikke minst: Ikke nødvendigvis bare fra eldre menn, eller menn i det hele tatt…

Forskeren jeg møtte på seminar hadde i en pilotstudie (1) vært med på å undersøke overgangen fra studie- til arbeids-liv for kvinner i tre profesjoner: Leger, sivilingeniører og prester. Deres resultater var i tråd med mine opplevelser av å bli mer bevisst på kjønn når jeg kom ut av student-tilværelsen. 11 av 16 informanter opplevde at kjønnsidentitet er viktig i arbeidslivet, men det var svært forskjellig hvordan de valgte å forholde seg til dette. Kun prestene i undersøkelsen skilte seg ut ved å stå sammen og handle kollektivt for å endre praksis, resten så det som en individualistisk utfordring.

Noen velger «kjønnsnøytrale» taktikker. Noen velger å spøke det bort, bli en «maskot» eller «forførerinne». Kun et fåtall ser strukturer og kultur i arbeidslivet som forskjellsbehandler og er villige til å bevisst handle kollektivt mot dette. Det skremmer meg.

Vi er innprentet at vi skal ha likestilling, men vi er også innprentet at vi er individualister. Det å oppleve forskjellsbehandling på arbeidsplassen blir dermed et individuelt problem, ikke noe man gjør en felles innsats for å endre på. Jeg er redd for at vi har fått for mye individualisme og for lite kollektiv kjønnsbevissthet. Vi vil ikke «stå på barikaden» og stikke oss for mye frem, vi vil ikke få slengt etter oss at vi er «sure kjerringer», og vi er for eksempel for feige i de fleste tilfeller til å sette kjønn på dagsorden som HMS og arbeidsmiljø-spørsmål.

Vi står på skuldrene av giganter, vi nyter godene som andre har kjempet fram i årevis, og vi må fortsette å være feminister, fortsette å ta plass og snakke om kjønn.

Nei, mamma hadde rett – det skjer itj av sæ sjøl!

(1) Zachariassen, H.H., Thune, H. & Kvammen, I.A.K. (2004): Feminine collective action in an individualistic age? – The individualist generation’s entry into the workforce. AmS-Varia 41, 17-24, Stavanger. ISSN 0332-6306, ISBN 82-7760-106-9, UDK 331-055.2.

(Send meg en mail hvis du ønsker artikkelen!)

Share.

About Author

1 kommentar

  1. Pingback: ~SerendipityCat~ » Blog Archive » ~Mitt bloggår 2008~

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.