Amerikanske Røde Kors utsetter blodgivning fra #ME-syke

0

I en pressemelding fra det amerikanske Røde Kors kan vi i dag lese at de på ubestemt tid forbyr pasienter med diagnosen kronisk utmattelsessyndrom å gi blod.

At present, there are no specific federal recommendations regarding deferral of individuals with Chronic Fatigue Syndrome (CFS) or other diseases that have been associated with Murine Leukemia Virus-related virus (XMRV) infection. Nevertheless, in the interest of patient and donor safety, the American Red Cross will defer indefinitely any donor who reveals during the donor interview that they have been diagnosed with CFS.
XMRV infection has been associated in some studies with prostate cancer and chronic fatigue syndrome, but at the present time these disease associations have yet to be confirmed.

Les hele pressemeldingen på deres sider her.

Man trenger altså ikke vite «alt» om viruset for å si NEI til blodgivning fra ME-pasienter!

Det var mye nyttig info her, så jeg tror jeg forsøker meg på en oversettelse også:

Amerikanske Røde Kors sin uttalelse om XMRV og kronisk utmattelsessyndrom

WASHINGTON, Fredag, 3. desember 2010 — På det nåværende tidspunkt foreligger det ingen spesifikke føderale anbefalinger angående fraråding om at individer med kronisk utmattelsessyndrom eller andre sykdommer som har blitt assosiert med Murine Leukemia Virus-related virus (XMRV) infeksjon. Likevel vil, for pasientenes og donorenes sikkerhet, det amerikanske Røde Kors utsette på ubestemt tid blodgivning fra enhver donor hvor det framgår av donorintervjuet at de har blitt diagnostisert med kronisk utmattelsessyndrom.

XMRV-infeksjon har blitt assosiert i noen studier med prostatakreft og kronisk utmattelsessyndrom, men på det nåværende tidspunktet gjenstår det å bekrefte sammenhengen med disse sykdommene.

Det er i dag utilstrekkelig med data til å konkludere med at XMRV blir overført via blodoverføringer. Imidlertid gjennomfører National Heart, Lung and Blod Institute (NHLBI) Task Force forskning for å finne ut med hvilken frekvens viruset opptrer i donor populasjonen, om det er transfusjons-overførbart, og om mottakere blir infisert og utvikler sykdommen.

En AABB Interorganisazional Task Force har fått i oppdrag å gå igjennom alle tilgjengelige data, og komme med anbefalinger for videre tiltak for å vurderer risikoen for XMRV-smitte via blodoverføringer, utvikle håndterings-strategier etter behov, og å tilby informasjon til blodgivere, mottakere og publikum.

AABB Taskforce ga ut Association Bulletin #10-03 i juni 2010, hvor de anbefaler at organisasjoner som samler inn blod – via informasjonsmateriale for blodgivere – aktivt fraråder potensielle donorer som noen gang har blitt diagnostisert av en lege med kronisk utmattelsessyndrom, også kjent som kronisk utmattelse og immundysfunksjons-syndrom eller myalgisk encefalitt, å donerer blod eller blodkomponenter. I tillegg, burde alle donorer med symptomer på kronisk utmattelsessyndrom nektes å gi blod, hvis de svarer negativt på spørsmålet «Føler du deg frisk i dag?».

Røde Kors har implementert anbefalingene fra AABB, og har gått lengre i å implementerer en utsettelse på ubestemt tid for blodgivere som avdekker en historie med en medisinsk diagnose med kronisk utmattelsessyndrom.

Share.

About Author

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.