Kunnskapssenterets plan for utarbeidelse av kunnskapsoversikt om CFS/ME

2

I forbindelse med publiseringen av SINTEF-rapporten, som skal vise Helsedirektoratet og Helse- og omsorgs-departementet statusen for helsetilbudet for pasienter med CFS/ME, har det også vært snakket om en Kunnskapsoversikt.

Dette er et prosjekt hvor man skal sammenstille oppdatert, faglig kunnskap om CFS/ME, som forhåpentligvis vil «vise vei videre» for behandling av CFS/ME i Norge.

Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har fått i oppdrag å utarbeide en slik rapport, og prosjektbeskrivelsen kan du lese her.

Der skriver de blant annet:

Helsedirektoratet ønsker en oversikt av effekt av ulike tiltak, og en presentasjon av Kenny De Meirleirs kliniske forskning og diagnosekriterier.

Det betyr i alle fall at noen har fattet interesse for den behandlingen De Meirleir gir, og vil undersøke dette nærmere.

Mandatet for undersøkelsen er ganske klart:

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en oppdatert kunnskapsoversikt om diagnostisering, behandling, rehabilitering, pleie- og omsorg av pasienter som har kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME (1). En systematisk gjennomgang av ny kunnskap vil kunne bidra til at man i større grad kan gi gode råd og anbefalinger til helsetjenesten om utredning og oppfølging av pasientgruppen. Helsedirektoratet har gitt bestillingen videre som et hasteoppdrag til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Gjennomgangen skal overleveres departementet i løpet av første halvår 2011. Helseministeren vil deretter vurdere å be om at det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer, en veileder eller andre faglige råd om oppfølging av pasienter med CFS/ME i helsetjenesten (2).

Kan vi håpe at det vil komme noe positivt ut av dette, annet en flere råd om CBT og GET?

Dette er problemstillingen de bruker:

1. Er kognitiv atferdsterapi, treningsbehandling, farmakologisk behandling, endring av kosthold, alternativ behandling, aktivitetsavpasning, avspenning, rehabilitering og/eller pleie- og omsorgtiltak effektive tiltak for å redusere utmattelse, bedre livskvalitet og for å komme tilbake til skole/arbeid?

Slik jeg forstår prosjektbeskrivelsen, vil de innhente ulike studier som er gjort på de forskjellige behandlingsalternativene, og sammenligne og presentere disse. «For hvert tiltak vil den systematiske oversikten som er sist publisert med lav eller moderat risiko for skjevhet bli inkludert.»

Det betyr vel at behandlingsmetoder som for eksempel den protokollen man følger på Lillestrøm Helseklinikk, som meg bekjent i alle fall ikke er publisert i noen randomisert, kontrollert studie, ikke vil kunne bli med i vurderingen.

Men det er bra de vil se på studiene til De Meirleir da.

Vi får se hvorhen dette bærer.

Prosjektleder er forsker og fysioterapeu Lillebeth Larun, som tidligere blant annet har vært sammen med Kirsti Malterud om å utvikle en treningsveileder for ME-pasienter.

 

 

Share.

About Author

2 kommentarer

  1. Vi får håpe det går i rett retning da. Det kan bli skikkelig spennende!
    Hvis de er beredt på å lytte på Meirleir, da går vi forhåpentlig en ny fremtid til møte…

    • Ja, spørsmålet blir hvordan de lytter. Hvis de setter kriteriene for hvilke forskningsrapporter de skal vurdere så strengt at det ikke blir noen rapporter igjen å se på… det er jeg bekymret for.

      Jeg synes også de skulle sett på behandlingen som gis ved Lillestrøm Helseklinikk. Men i og med at denne behandlingsprotokollen ikke er publisert, vil den etter det jeg skjønner ikke bli med i vurderingen? (Det er mulig jeg tolker det feil, andre kan kanskje korrigere…)

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.