Arbeidsavklaringspenger (AAP) og utenlandsopphold

18

Visste dere at en av de aller mest leste postene på denne bloggen handler om NAV og meldekort? 

Jepp, faktisk. Folk er ute etter praktiske tips, og det skjønner jeg godt. En annen nyttig bloggpost handler om arbeidsavklaringspenger (AAP) og Lånekassen.

Og nå tenkte jeg å dele litt erfaringer rundt dette med å gå på AAP og utenlandsreiser. Jeg ser litt på søkeord som kommer hit, og spørsmål jeg har fått.

20140220-133343.jpg

Det første jeg må si, er at dette er ingen fasit. Det er den avtalen du gjør i dialog med ditt lokale NAV som er gjeldende for deg, det er viktig.

Men mange er usikre på hvilke regler som egentlig gjelder. Kan de reise på ferie mens de har AAP? Får de utbetalt den samme summen? Må de søke om lov hver gang?

Jeg tar utgangspunkt i det som er mest likt min situasjon: Langtidssyk og sykemeldt (eller utenfor arbeidslivet), og på arbeidsavklaringspenger med en aktivitetsplan (som egentlig er en behandlingsplan). Jeg kan lite om dagpenger eller andre situasjoner, men akkurat dette med å reise bort når en er syk og har AAP, det tror jeg at jeg kan litt om etter hvert.

Det første du må vite:

Her er den generelle siden om Arbeidsavklaringspenger med liste over relevante forskrifter og rundskriv:http://www.nav.no/rettskildene/Forside/Folketrygdloven/Kapittel+11+-+Arbeidsavklaringspenger+og+tilleggsst%C3%B8nader.230176.cms Der kan det være lurt å lese litt rundt for å får en oversikt.

For det første: Nei, du kan ikke bare reise av gårde på ferie (eller en annen type reise) til utlandet mens du er på AAP, og beholde pengene sånn uten videre. Det er faktisk sånn at du må søke NAV om å få lov til å beholde stønaden mens du beholder deg i utlandet. (Dette er grundig beskreveti rundskrivet til §11-3 Opphold i Norge)

Egentlig er det ganske logisk: I sekken «AAP» har man kastet både syke, arbeidsledige og litt av hvert av folk som av en eller annen grunn ikke er i arbeid akkurat nå. (Ok, akkurat logikken bak den sammenklumpingen kunne vi ha diskutert, men vi lar det ligge). Poenget er at så lenge du er under avklaring for om du kan komme i arbeid, så er du nærmest «NAVs eiendom». Ja, vi har meldeplikt! Hva du skal gjøre og ikke gjøre skal stå i den tiltaksplanen eller aktivitetsplanen du har med NAV. (Hvis du ikke har en slik bør du skaffe deg en, snakk med din saksbehandler!)

For at folk ikke skal dra på langtidsferie mens de egentlig skulle vært på rehabilitering eller søkt jobber, er det altså innført noen begrensninger for de som har AAP:

 • Man må sende inn meldekort hver 14. dag som blant annet forteller om man har oppfylt tiltaksplanen eller ikke.
 • Og man kan altså ikke bare reise utenlands uten å søke om å beholde stønaden.
 • Men, man kan krysse av for ferie på meldekortet, men da kommer det ingen penger. (Dette er vel mest aktuelt for de som har noe å ta ferie fra, f.eks. ved utplassering i en bedrift eller lignende.)

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader stilles det krav om opphold i Norge. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er behovet for å kunne følge opp bruker i forhold til riktig ytelse og arbeidsrettet aktivitet og til enhver tid vite om vilkårene for rett til ytelsen er oppfylt. 

Bruker må søke NAV-kontoret om forhåndsgodkjenning før han kan ta med seg arbeidsavklaringspengene under midlertidig opphold i andre land. Skjemaet 11-03.07 bør benyttes, forutsatt at tidsmessige årsaker ikke gjør dette umulig. Dersom NAV ikke har noen aktuelle aktiviteter å tilby i perioden, skal dette ikke regnes som perioder med fravær, jf. §§ 11-8 og 11-9.

Slik søker du om å beholde AAP under utenlandsopphold:

– Det finnes selvfølgelig et eget skjema for dette, det heter NAV 11-03.07.

– Det skjemaet kan du fylle ut på nett, og så må du få sendt dette til NAV i god tid før du skal reise bort. Og følge opp slik at du får svar og evt. rekker å klage før du skal reise.

(Hint: E-postadressene til NAV-ansatte er ofte utformet slik: fornavn.etternavn@nav.no (Det er jo bare å prøve seg frem.. ;-)))

Så lenge din aktivitetsplan ikke påvirkes negativt av et utenlandsopphold, så skal NAV ha sterke argumenter for å avslå dette.

Det bør vanligvis ikke utbetales ytelser utover tidsrommet for en vanlig feriereise. Med vanlig feriereise menes en periode på inntil fire uker. Dette forutsetter imidlertid at det kan godtgjøres at utenlandsoppholdet er forenlig med gjennomføringen av den fastsatte aktiviteten, og ikke hindrer NAVs oppfølging og kontroll. Det sentrale element i denne sammenheng er at utarbeidingen eller gjennomføringen av aktivitetsplanen ikke påvirkes negativt av utenlandsoppholdet. (Min utheving, les resten av rundskrivet.)

Eksempel: Du har ME. I aktivitetsplanen din står det at du skal følge behandlingsplanen oppsatt av lege, som stort sett går ut på symptomlindring, energiøkonomisering og aktivitetsavpassing. Det har ingenting å si for NAV om du utfører denne planen i Trondheim eller på Gran Canaria. Men du kan ikke bare bli borte i lengre perioder av gangen.

Det finnes egne regler for rehabiliteringsopphold i utlandet og helsereiser, det må du lese om i rundskrivet.

Du må ikke bare reise avgårde og krysse av på meldekortet «som om du var hjemme»! Hvis NAV oppdager at du har vært på en utenlandsreise uten å ha søkt om å beholde AAP (og ja, de kan få tillatelse til å spore IP-adresser, sjekke hvor du har brukt bankkortet og telefonen osv.), så kan du risikerer at du mister hele ytelsen, og kanskje i tillegg får krav om tilbakebetaling! (Se §17 her.)

Og: Du må huske å sende inn meldekortene mens du er bortreist!

Jeg opplevde en gang at min saksbehandler hadde dratt på ferie da jeg skulle søke om å få lov til å reise vekk, og da sendte jeg bare søknaden som PDF på e-post til noe de kalte Servicekontoret på mitt lokale NAV, og så kom det svar etter et par dager om at det var selvfølgelig helt i orden.

Så er det litt spesielt hvis man vil reise og være borte lengre enn 4 uker. Ofte kreves da en legeerklæring som sier noe om helsegevinsten for deg ved et lengre utenlandsopphold. Her må man regne med at NAV-kontorene også bruker en del skjønn, som kan slå både positivt og negativt ut for deg. Da er det i alle fall viktig at du har en lege som er godt orientert om din helsesituasjon og behovet for et slikt opphold, og som klarer å argumentere godt overfor NAV. (Her står det også noe om fravær fra tiltak.)

Og så ja… NAV er ikke alltid like enkelt for alle, jeg vet det. Det er problemer med å få tak i saksbehandler, problemer med papirer som ikke kommer frem eller som forsvinner, problemer med svartider osv. osv. Men så er det jo dessverre sånn, at når vi har havnet i dette systemet så må vi bare prøve å leve etter de reglene som gjelder, for å ikke få enda mer problemer i alle fall.

Håper at denne posten kan være til nytte for noen. <3

Oppsummering av relevante lover, forskrifter og rundskriv:

Share.

About Author

18 kommentarer

 1. Så fint at du lager en oppsummering! Dette er et spm jeg ser stilles ofte i forskjellige fora.
  Det som jo er litt spesielt, og vanskelig for mange å skjønne, er at dersom man får innvilget ferie, skal man ikke krysse av for «ferie» på meldekortet.

  • Jepp, det er litt rart det der. Men vi må bare tenke sånn at «ferie» er det først når vi tar fri fra våre tiltak/aktiviteter. Det gjør vi jo ikke, når vi fortsetter å følge en behandlingsplan selv om vi er i et annet land, eller når vi har fått godkjent en helsereise. Derfor er det egentlig ikke «ferie», men et «utenlandsopphold». 🙂

 2. Imponerende oversiktlig how-to-do liste!

  Jeg har heldigvis aldri hatt noen problemer med ferie og NAV. Derimot har jeg heller fått god-tur-ønsker, og gjerne noen lokale tips om området dit jeg skal 😉

  • Tusen takk! 🙂
   Jeg har fått noen spørsmål om dette, også når vi selv har reist bort, så det var greit å lage en oppsummering.

   Kjempeflott å høre at du ikke har hatt noen problemer med NAV og reiser! Det har ikke jeg heller altså, får ønske om god tur og en påminnelse om at jeg må huske meldekort. 🙂

 3. Heisann og tusen takk! Virkelig god hjelp!

  Vil bare opplyse om at linken ikke virker til : Slik søker du om å beholde AAP under utenlandsopphold: NAV 11-03.07.

 4. Her fant jeg oppsummert alt jeg trenger å vite! Det er tungvint å lete på sidene til NAV og skikkelig informasjon er vanskelig å få. Takk for en informativ bloggpost 😀

  • Tusen takk for hyggelig tilbakemelding, Randi. 🙂

   Jeg synes også det var veldig tungvint å finne ut dette gjennom NAVs sider, så da jeg endelig hadde fått oversikt måtte jeg bare dele det videre.

   • Jeg ringte NAV på formiddag for 2 dager siden for å få en samtale. 48t tilbakering er for lengst overskredet. Sliter med en elektronisksøknad, så jeg prøver meg med en mail etter din oppskrft med adresse. Igjen; takk for en flott bloggpost!

 5. Hei.

  Takk for oppsummeringen og at du deler dine erfaringer!

  Dette er veldig forvirrende..

  Jeg prøvde i fjor å søke om mer enn de 2×2 ukene jeg hadde brukt tidligere på året for å få et løft i helsa, og fikk attest både fra privatlegen og fastlegen om at lengre utenlandsopphold for meg høst/vinter ville hjelpe mot helsekrasj jeg har hatt hver høst/vinter de siste årene og viktig for å fortsette behandlingen også gjennom den årstida (blir for syk til medisinene som skal gjøre meg friskere..).

  Men NAV sa at de ikke hadde mulighet til å gi utenlandsopphold utover de 4 ukene jeg allerede hadde brukt. Fikk samme beskjed fra to NAV kontor i løpet av året, og at bedring bare ved å oppholde seg i annet klima ikke ble ansett som ‘aktiv’ behandling.

  Klarer ikke finne noe sted at 4 uker per år er maks, men saksbehandler/NAV-kontor tar det kanskje implisitt fra at én reise ikke skal overstige normal ferie på 4 uker. Vet du om det står konkret noe sted den ene eller andre veien?

  • Hei,

   Dette her er ikke enkelt, og jeg forstår godt at du er forvirret.

   Jeg har dessverre ingen erfaring med dette å reise ut over 4 uker. Derfor har jeg ikke annet råd til deg enn å gå gjennom de gjeldende lover og forskrifter, forsøke å finne ut så mye som mulig om dine rettigheter, og å klage til NAV hvis du får avslag på søknaden om å beholde AAP ved lengre utenlandsopphold.

   Jeg VET at det er flere som tilbringer mange måneder utenlands hvert år, men om de er på AAP eller ufør, det kan jeg ikke si.

   Jeg tror dessverre dette avhenger mye av HVEM du møter i NAV-systemet. Og husk: Det er IKKE alltid at de som jobber i NAV har full kjennskap til regelverket! Du må sette deg inn i det, og argumentere ut fra det – da har du best sjans til å nå frem.

   Håper dette har ordnet seg for dette nå da. Beklager mitt sene svar, men fordi jeg er blitt mye sykere klarer jeg ikke lenger følge opp slik jeg vil.

 6. hei, angående nav og meldekort. ser du skriver at nav kan sjekke hvor du har brukt telefonen. Har du undersøkt dette, eller noen du kun antar?og eventuelt på hvilke måter kan nav sjekke telefonen?kan du innhente samtalehistorikk fra operatør?

  • Hei Anne,
   Dette er en artikkel fra 2 år tilbake. Den gang jeg skrev den hadde jeg en artikkel liggende angående hvordan NAV kunne få tilgang til IP-adresser (for eksempel ved innsending av meldekort) og evt. sporing av telefonen ved mistanke om trygdesvindel, da mest aktuelt ved mistanke om at mottaker av ytelser befant seg i utlandet selv om de sa de var i Norge. Jeg finner ikke igjen denne artikkelen i arkivet mitt nå, og jeg har dessverre ikke krefter til å gjøre et mer inngående søk, men når du nå vet hva det handler om klarer du sikkert å søke deg frem til hva som gjelder angående dette _i dag_, evt. kan du spørre NAV.
   Jeg vet dessverre ikke om eller hvordan reglene for dette har endret seg, men jeg vet at NAV Kontroll har muligheter til å innhente ulike opplysninger om bruker når det foreligger mistanke om trygdesvindel.

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.