Search Results: NAV (283)

NAV
28

I Dagens Medisin står nå å lese at NAV må forklare seg for Datatilsynet om behandlingen av sensitive personopplysninger. Det er nemlig ingen loggføring over hvem som har tilgang til…

NAV
71

Arbeidsavklaringspenger (AAP) innføres Jeg har skrevet om innføringen av Arbeidsavklaringspenger før, en ordning som omfatter de som tidligere har vært under rehabiliteringspenger, attføring og midlertidig uføreytelse. Det har kommet mye…

NAV
4

I denne artikkelen fortelles det om folk som venter i månedsvis på penger fra NAV og blir gjeldsslaver fordi saksbehandlingstiden er så lang. Til slutt i artikkelen skriver journalisten: Har…

ME
10

I Dagens Medisin kan vi lese at det er en tendens til at NAV-kontorer og fastleger anbefaler sine pasienter med ME (også kalt utmattelsessyndrom)  å prøve den omstridte «Lightning Process»…

NAV
14

Etter å ha hengt på telefonen et par dager og snakket med den hyggelige sentralborddama på NAV St.Hanshaugen, måtte jeg bare le og si at «Du, jeg er visst ganske…

NAV
8

Arbeids-og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.” Lov om arbeids-og velferdsforvaltningen §1 I møtet…

ME
5

Jeg skrev jo om NAV her om dagen i og med at de hadde fått behandlet min sak ganske raskt og at jeg var positivt overrasket over å slippe noe…

1 2 3 4 19