Browsing: Biomedisin

Helse
4

Veldig viktig og bra artikkel om bl.a. psyke/soma, og hvordan psykologiske forklaringsmodeller brukes som begrunnelse for at pasientene ikke skal få tilgang til medisinsk behandling. Les «Når helseparadigmer faller»  på diagnostisert.no…