Browsing: BT

Blogging
8

Du skjønner det, Aud Gjersdal, at demokratiet står neppe i fare om folk skriver om sine meninger, opplevelser og tanker på det store internettet. Heller tvert i mot. De «trivielle…