Browsing: ME-registeret

Helse
1

Det ble et konstruktivt og flott kommentarfelt da jeg skrev en takkepost om mitt opphold på ME-senterets sengeposter på Generell indremedisinsk avdeling på Aker sykehus. En av leserne skal selv…

Helse
15

Selv om jeg ikke har klart å holde tilbake, men bare har måttet dele noen gledesutbrudd over noen dager «ute av mørket» i det siste, er jeg smertelig klar over…