Browsing: Ola Didrik Saugstad

Helse
15

Sigruns blogg gjør meg oppmerksom på at det står 2 artikler om ME i siste utgave av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Den første artikkelen har tittelen Eit optimistisk behandlingsperspektiv på…

ME
10

I Dagens Medisin kan vi lese at det er en tendens til at NAV-kontorer og fastleger anbefaler sine pasienter med ME (også kalt utmattelsessyndrom)  å prøve den omstridte «Lightning Process»…