Browsing: Psykiatri

ME
4

Psykiateren Dag Coucheron har et fint debattinnlegg om ME i Dagens Medisin. Han tar blant annet for seg ME-pasientenes fortvilelse over familie og venner som ikke forstår. Han har det…