Rundskriv eller veileder?

5

I en post tidligere denne uken kom jeg med noen betraktninger angående det planlagte rundskrivet om ME/CFS vi går og venter på.

I morges så jeg at jeg hadde fått en e-post om dette, og det viser seg at jeg har rotet med begrepene. Jeg har lagt inn en kommentar om dette i posten, men for at flest mulig skal få det med seg, vil jeg også skrive en ny post om dette nå.

La oss se litt på hva forskjellen er på et rundskriv og en veileder. Det følgende er hentet fra Helsedirektoratets publikasjon «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» (mine uthevelser)

Det er en hierarkisk struktur mellom lov, forskrift, rundskriv og veileder. Rangmessig vil en lovtekst ha høyest rang, deretter kommer forskrift, rundskriv og så veileder. Ordlyden i en lovtekst har høyere rang enn forskrift.

En forskrift er alltid gitt med hjemmel i en lov. En forskrift vil inneholde utfyllende bestemmer om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst. Kvalitetsforskriften er et eksempel på dette. Forskriften inneholder bestemmelser om hvordan vi sikrer at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine grunnleggende behov.

Både en lovtekst og forskriftstekst vil kunne inneholde ”kan” og ”skal” bestemmelser. En ”skal” bestemmelse innebærer et rettskrav, det vil si at personen har rett til en ytelse og at kommunen er pålagt å utføre den lovpålagte tjenesten. Det forutsettes at personen oppfyller de vilkår som er knyttet til bestemmelsen.
Selv om det dreier seg om en pliktmessig tjeneste som kommunen er pålagt å utføre, har kommunen rett til å avgjøre ut fra konkrete behov og ressurser innholdet i hjelpetilbud og omfanget av tilbudet. Ofte er det ikke mulig å angi presist hvor omfattende lovpålagt hjelp skal være. Det sentrale er at ytelsen må ligge på et forsvarlig nivå i forhold til de behovene som skal dekkes. En slik avgjørelse anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Dette innebærer at forvaltningslovens bestemmelser bl.a. om forvaltningens varslingsplikt, innsynsrett, utrednings- og informasjonsplikt og klageadgang, kommer til anvendelse.
En ”kan” ytelse innebærer at personen ikke har rettskrav på tjenesten. I slike tilfeller vil det være opp til kommunens skjønn å vurdere om de vil tilby tjenesten. ”Kan” tjenester vil ofte være avhengig av kommunens økonomi, budsjett, prioriteringer og personelle ressurser.

Et rundskriv vil gjerne inneholde en fortolkning og presisering av hvordan en overordnet forvaltningsmyndighet og politiske myndigheter ønsker at bestemmelser i lov eller forskrift skal forstås og praktiseres. Et rundskriv vil kunne gi føringer på ”skal”, ”kan” eller ”bør” praktisering. ”Skal” er en plikt til å følge føringer som er lagt i et rundskriv. ”Kan” innebærer at forvaltningen kan velge hvordan de vil utøve sitt skjønn innenfor rettslige rammer, mens ”bør” er en tilrådning som ikke er bindende.

En veileder er i utgangspunktet ikke rettslig bindende, men ment som anbefaling og tilrådning på hvordan en lov, forskrift eller rundskriv kan praktiseres. I en veileder knyttes regelverket til den praktiske hverdagen, ofte gjennom eksempler. Faglige retningslinjer er også vanligvis av veiledende karakter.

Det betyr dessverre at når Helsedirektoratet nå har bestemt seg for utgi en veileder i stedet for et rundskriv, så er dette en «nedgradering» for oss, og det blir bare «kan» og ikke «skal», for å si det sånn. Det gir dessverre altså et dårligere vern for oss.

Veilederen vil bare gi anbefalinger, som det så blir opp til de enkelte helsearbeidere å følge. Grunnen til denne «nedgraderingen» ble på konferansen oppgitt til å være at evidensgrunnlaget, forskningen, ikke er god/omfattende nok foreløpig.

Det betyr også at andre kan lage sin egen plan basert på annen litteratur enn veilederen, og det er allerede en gruppe i Helse Vest som lager sin egen plan for utredning og behandling så vidt jeg kjenner til.

En veileder gir bare anbefalinger, det er opp til enhver å følge dem eller ikke. Dessverre tar du feil her. Det blir «dårligere vern» for oss, dersom innholdet er godt for oss enn om at det hadde kommet i Rundskrivs from.

Igjen, jeg beklager at jeg har stokket om på betydningen av rundskriv og veileder i mitt hode da jeg skrev den forrige posten, men håper at dette var oppklarende.

Tommelen NED til Helsedirektoratet for nedgradering!! 🙁 

 

"Thumbs-down" by Desi @ flickr

«Thumbs-down» by Desi @ flickr

 

Share.

About Author

5 kommentarer

 1. Pingback: Rundskriv eller veileder? | ~ME Nytt~

 2. hmmmm… merker vi trenger en redegjørelse her. Der e uklare spørsmål om prossesen.

  finner ikke linken på selve presentasjonen(e): kan du sende den e du snill og grei…

  😉

 3. Takk for presiseringen, Cathrine. For min del så hadde jeg ikke ventet bindende uttalelser selv om jeg vet at det er viktige juridiske forskjeller knyttet til valgene. Med tanke på all usikkerhet og alle meninger om sykdommen vår er det kanskje logisk at de ikke vil binde helsepersonell til helt konkrete vurderinger? Ikke foreløpig, men kanskje det kan endre seg på sikt… med litt vel mye optimisme innabords… kanskje…? 🙂

  Det går i hvert fall framover sakte men sikkert. Jeg prøver å se det slik.

  Det tar veldig lang tid å laste websiden din, og noen ganger er det bare å gi opp. Til orientering bare… 🙂

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.