Browsing: Søndagstur

Foto
5

Jeg sa «Kjør meg til et sted hvor jeg kan se litt vinterlandskap, med rimfrosne trær, med skog…» Og det gjorde han.  Så fikk jeg sett litt vinterfarger i alle…