Bomskudd fra Høyre om sykefravær

24

Ved å redusere perioden fastlegene kan sykemelde folk, vil Høyre redusere sykefraværet. Forslaget, som støttes av FrP, skal «ansvarliggjøre fastlegene».

Bak et slikt forslag ligger en dårlig skjult antakelse om at folk som er sykemeldte over lang tid egentlig ikke er så syke, men late slabbedasker som bare får fornyet sykemeldingen sin hos fastlegen. At folk står i månedsvis i kø for utredninger, diagnoser og behandling synes å være et ikke-tema.

Selv om jeg har en oppegående fast lege (ikke «fastlege», men «fast lege» ja), som raskt begynte å sende meg rundt til undersøkelser da jeg ble alvorlig syk tok det over ett år for å få satt en diagnose, hovedsaklig på grunn av ventetider for de nødvendige undersøkelsene. For en undersøkelse ventet jeg i åtte måneder fra henvisningen ble sendt inn, til en undersøkelse som kunne avdekket et alvorlig problem langt tidligere. I stedet ble jeg hasteinnlagt i løpet av ventetiden, så syk at jeg holdt på å dø. (Jeg er selvfølgelig glad jeg er i live, men her kunne altså mye vært unngått).

Det ene året man har krav på sykepenger er det mange som meg som tilbringer i skytteltrafikk mellom ulike helsetjenester, eller gråtende på telefonen for å trygle om å få komme inn til leger tidligere. Pasienter som venter på time til spesialister går over fra sykepenger til rehabiliteringspenger fra NAV uten å egentlig ha kommet i gang med et behandlingsopplegg. Hva med å se på disse ventetidene for å redusere sykefraværet, Høyre?

– Ut fra min erfaring er det vanlig at pasienter som venter på time hos spesialist for å få bekreftet en diagnose, får rehabiliteringspenger i ventetiden. Jeg vet at det er stor forskjell mellom Nav-kontorene i forhold til hvordan loven tolkes og brukes, og dermed blir det et sjansespill hvordan du blir behandlet i forhold til hvor i byen du bor. (Barbara Baumgarten, prosjektleder ME-senteret på Ullevål til Aftenposten)

Skal man i tillegg bruke spesialisthelsetjenesten til å kontrollere sykemeldinger, bør noen snarest utrede hvor mange ekstra spesialister man vil komme til å trenge.

En spesialist er i tillegg opptatt av et avgrenset fagfelt og –  med all respekt å melde – kanskje ikke de beste fagpersonene til å følge opp helhetssituasjonen for mennesker som er sjuke over tid.  Som jeg i dag har kommentert inne hos Ottar Grimstad:

» Det er helt uunværlig for oss å ha en allmennlege som følger oss over tid, som kjenner bølgene i sykdommen, som vi har diskutert mulige årsaker med, som vet hvor mange ulike symptomer vi har og hvor kompleks helsesituasjonen faktisk er. Det er et like stort mareritt hver gang man i forbindelse med utredning eller komplikasjoner skal i kontakt med spesialister som man aldri har møtt før, hvor man på noen få minutter skal klare å fremlegge sine problemer på en forståelig måte, samtidig med den viten at ME fortsatt blant mange i helsevesenet er stemplet som noe diffust og psykosomatisk.»

Hvordan skal en spesialist med mange måneders ventetid klare å ivareta helhetsbildet for pasienter som oss? Det er umulig.

Sykefravær er en sammensatt problemstilling med mange strukturelle årsaker som ikke kan forklares på individnivå eller reduseres med strengere kontroll av den enkeltes «innsatsvilje».  Slik Høyres forslag er fremstilt i media er det en hån mot alle som står i utredningskø hos spesialister eller som venter på nødvendig behandling og gjerne skulle ha vært tilbake i jobb så fort som mulig.

Share.

About Author

24 kommentarer

 1. Jeg er helt enig med deg. Ved å redusere ventetid hos spesialister vil mange komme tilbake i jobb tidlige.

  Et eksempel (og ikke så dramatisk som det som skjedde deg): Min far fikk problemer med skulderen for et par år siden og var vel sykemeldt i rundt tre uker. Time hos spesialist fikk han først seks måneder etter første besøk hos lege. Og innen den tid var han jo heldigvis blitt helt frisk (men ikke takket være spesialisten). Så vidt jeg husker tok han timen hos spesialisten for å se at alt var i orden.

  Vi blir jo ikke syke for moroskyld. Og mange kunne nok vært mindre syke om ventetiden hadde vært kortere.

 2. Jeg har en mistanke om at folk flest naturlig nok ikke har vært hos en spesialist noen gang. Dersom fastlegenes rett til å sykemelde reduseres til seks måneder blir det i svært mange tilfeller nødvendig å bestille time hos spesialist før du blir sykmeldt. Spennende.

 3. Er det merkelig hvordan høyresiden fordummer folk når de kikker på utgifspostene, men har enormt stor tro på det frie intitiativ, som ikke koster staten penger? Uten å si hvor på det politiske kartet jeg hører hjemme.

 4. @Håkon
  Det blir en spesiell situasjon da ja, hvis man skal forutsi behovet sitt for spesialist allerede før man blir syk! Men jeg tror faktisk også at folk flest ikke har måttet være gjennom den mølla der. For snakker man med de som har vært syke over tid, så er det de samme historiene som går igjen.

 5. @Geir
  Jeg er ikke helt sikker på at jeg skjønner spørsmålet ditt riktig. Jeg mener i høyeste grad at det er lov til å kikke på utgiftspostene, men i dette tilfellet tror jeg Høyre kikker på _feil sted_.
  Hvilket fritt initiativ som ikke koster staten penger er det å minske fastlegenes muligheter til å sykemelde og heller skyve ansvaret over på allerede fulltegnede spesialist-tjenester i så fall? (Dette var altså den delen jeg ikke skjønte.)

 6. Det er så befriende at Høyre til stadighet beviser hvorfor jeg overhodet ikke skal stemme på dem i år heller.

  Nå var jeg aldri sykemeldt mer enn i 4 måneder i slengen, men la oss si at det hadde blitt 7 – ville de at kreftlegene, lungelegene eller hjerteavdelingen på Ullevål skulle ha sykemeldt meg? Eller ville ikke det vært så farlig bare «en eller annen spesialist» var inne i bildet? Og hvorfor tror de spesialister er bedre på å vurdere folks arbeidsevne enn fastlegene? Hadde jeg vært fastlege hadde jeg vært inmari sur nå.

  Helt tydelig at de som kommer med disse forslagene aldri har opplevd å være dårlig med noe mer avansert enn en influensa. For de av oss uheldige nok til å ha hatt befatning med ventetider og spesialisthelsetjenesten vet at dette forslaget er skikkelig lite gjennomtenkt og gjennomførbart.

 7. Jeg så dette utspillet fra høyre i dag, og måtte bare riste på hodet. Det vil være sløsing med ressursene at alle som er sykemeldt over 6 mnd skal ha en spesialisterklæring. For det første er det ikke kapasitet til at alle langtidssykemeldte skal til spesialist, og for det andre er det heller ikke nødvendig i en del tilfeller. Jeg er helt enig med deg. Få ned ventetid til spesialistutredning, og la fastlegene får gjøre det som er deres oppgave – langtidsoppfølging. Dette forslaget faller for egen urimelighet.

 8. Ganske enig her. Det smarteste man gjør er heller å betale pengene å få ting gjort privat. Offentlige sykehus tjenester fungerer ikke, uansett hvor mange penger man putter inn i hullet.

  Vi hadde en på jobben som var sykemeldt i 12mnd, pga at kne. Operasjonen kunne blitt gjort for 10 15 000 privat, men han hadde ikke råd.

  hmm, Snakk om bakvendtland vi bor i.

  Og husk.

  Slik som ståa er nå kan vi takke AP og sosialistene for, så husk å stem riktig ved neste valg.

  Morten

 9. @Morten
  Historien til kollegaen din er dessverre ikke ulik andres jeg har hørt. Noen får kortet ned ventetiden med fritt sykehusvalg, andre må være sykemeldt i måneder og år i påvente av operasjon. Slik bør det ikke være.

  Men at det dermed er lurt og vil korte ned helsekøen å ikke la fastlegene sykemelde folk i mer enn 6 måneder er jeg usikker på.

 10. Problemet er vel snarere at det er så lett å bli både sykemeldt og ufør. Vi har såpass avsindig mange som går på uførtrygd og sykemeldes at Nordmenn MÅ være et heller skrøpelig folkeferd. Alternativt er vi rett og slett ganske late og å slippe unna er ikke spesielt vanskelig. Det er vel også svært mange tilfeller som virkelig ikke krever spesialitutredning. I så fall er vi allikevel ganske skjøre.

 11. @K
  Lett å bli ufør?! Vet du egentlig hva det kreves av utredninger, dokumentasjon, tiltak som må være prøvd (rehabilitering, attføring etc.) før man kan få innvilget ufør? Det er alldeles ikke noe man rasker med seg sånn i forbifarten fordi man ikke «gidder» å jobbe.

 12. Jeg skjønner ikke helt angrepet ditt på Høyre her. Det er jo nettopp fordi vi ser feil i systemet at vi ønsker å gjøre endringer, ikke fordi noen tror at de som er sykemeldte ikke egentlig er syke. Jo lengre en person er sykemeldt, jo vanskeligere er det å få vedkommende tilbake til jobb. Svært mange langtidssykemeldte ender opp som uføretrygdede, en belastning for dem – og for dette fantastiske fellesskapet som alle snakker om.

  Målet er å få flere friske raskere, slik at man også kan ha mulighet til å sørge for god nok støtte til de som blir langvarig sykemeldt eller uføre. Man ønsker tett oppfølging frem til diagnose og behandling, også for at syke folk skal få muligheten til å bli friske – nettopp ikke for å måtte ringe NAV og måtte gråtende be om hjelp – slik det er i dag.

  Men det er klart – dersom du synes systemet som behandlet deg slik er glimrende og derfor ikke vil ha endringer, så kritiser oss gjerne. Men forslagene kommer på grunn av et ønske om å endre noe til noe bedre – ikke for å plage syke folk med vilje, slik dere ser ut til å ville tolke oss.

  Jeg ser flere skriver at vi må få ned ventetid – ja, det vil vi alle. Høyre klarte faktisk å redusere både sykehuskøene og ventetiden på behandling forrige gang vi satt i regjering, annet ved å gi pasientene mulighet for å bli behandlet hos private på det offentliges regning. På grunn av ideologisk stahet var dette det første de rødgrønne kutta når de kom i regjering – med økte helsekøer og økte ventetider som resultat. Mens det står ledige behandlingsplasser hos private klinikker, så mener de rødgrønne altså at syke folk har bedre av å stå i behandlingskø.

  Men det er altså Høyre som er slemme…

 13. Hoho, man må jo bare le av uvitende mennesker som uttaler seg med stor sikkerhet, slik K gjør over her.

  Som jeg skrev hos Ottar Grimstad; hadde jeg kunnet unnvære pengene fra NAV hadde jeg aldri orket gå gjennom prosessen; en prosess som faktisk gjorde meg sykere. Hadde jeg fått a)riktig oppfølging helt i starten av sykdomsperioden og b)sluppet det helvetet det var å gå gjennom papirmølla til NAV i årevis, ville jeg trolig vært i arbeid nå, i hvert fall delvis.

 14. @Vampus: Dersom man ønsker få ned langtidsfraværet er det vel ikke så lurt å belaste spesialistene med å skulle følge opp fastlegenes ansvarsområde? Mange står jo i måneder og år i kø for å komme til spesialist, hvordan skal Høyres forslag kunne hjelpe her?

 15. @VamPus
  Jeg tror ikke Høyre er slemme og vil plage syke, men det må være lov å mene at det ikke er noe godt forslag likevel, sett fra ens eget synspunkt.

  Jeg tror vi alle er enige om det samme målet – få hjelp og behandling, at folk får lov til å bli friske og komme tilbake i jobb. Jeg synes ikke dagens system er glimrende, og ønsker meg mange ulike forbedringer, uten at jeg dermed tenker utelukkende på høyresida vs venstresida og tror den ene eller den andre sitter med den eneste fasiten. Sånn sett var ikke innlegget mitt rettet mot et politisk parti som sådan, men mot et enkelt forslag jeg ikke synes virket gjennomtenkt nok.

  For som jeg og andre her har påpekt så vil Høyres forslag (hvis det skal gjennomføres på best mulig måte) kreve en stor opprustning blant annet av spesialisttjenesten (tilgang, ventetider), opprustning av kompetanse og redusering av saksbehandlingstid hos NAV, arbeidsgiversiden må tilrettelegge for at folk skal kunne komme tilbake i arbeid lettere osv osv. De som klarer dette, enten de heter Høyre, FrP, Ap eller SV, skal jeg bejuble.

  Slik forslaget var beskrevet på Høyres hjemmesider og i media er det vanskelig å ikke tenke _kontroll_ av sykemeldte. Jeg synes at det var fint at Erna Solberg kom med en utdypning i bloggen til Undre (http://undreverset.wordpress.com/2009/08/08/buuuh-h%C3%B8yre/), men det har altså ikke endret mitt syn på at å skyve ansvaret for sykemeldinger videre til spesialisttjenesten etter 6 måneder er løsningen på problemet med langtidssykemeldinger.

 16. Pingback: ~SerendipityCat~ » Oppdatering om Høyre og sykefravær

 17. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll definitely be back.

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.