Oppdatering om TT-ordningen i Oslo

2

I forrige uke skrev jeg om forslag til endringer i TT-kortordningen i Oslo. Det tok ikke mange dagene før jeg fikk svar fra Byrådet og Oslo Kommune faktisk, men det har skjedd så mye annet at jeg har ikke hatt krefter til å sette meg ned og formulere noe om dette. (Jeg synes det er greit at det jeg skriver har en viss sammenheng og mening.. ;-))

Men altså:

Jeg fikk svar fra Hedda Aas, som er prosjektleder for TT-anskaffelser. Hun jobber i Helse- og Velferdsetaten i Oslo Kommune.

Hun takker for innspill, og har faktisk lest bloggen (poeng for det!), og sier at det er verdifullt med innspill fra brukerne, også fra de som utgjør en mindre gruppe.

Hun sier:

Vi jobber med saken og det er for tidlig å si noe enda. TT-tjenesten som helhet er kompleks og det er mange forhold å ta hensyn til. Dagens kontrakter med kjørekontor, spesialbil og drosje utløper ved nyttår, og vi må finne en løsning slik at TT-brukerne har et tilbud fra 1.1.2011.

Hun skriver videre at det nå er usikkert om løsningen blir slik det er skissert i presentasjonen og at Oslo Kommune vurderer alternative løsninger, noe jeg tolker positivt! Vi får håpe de legger fra seg den lite gjennomtenkte ideen om at all TT-kjøring være forhåndsbestilt via kjørekontoret.

Mer om saken nedenfor, blant annet hvilket svar jeg fikk fra Byrådet!

Jeg har også mottatt et brev fra Byrådet, som dere kan se på. Det var jo hyggelig, at de tok seg tid til å lage en sak basert på mailen min!

For de som ikke orker lese hele, kan jeg jo klippe inn konklusjonen her:

Bystyret vedtok i møtet 10. juni 2009 (vedtak nr 3) at det gjennomføres et prøveprosjekt med samordning og bestillingstransport av fritidsreiser knyttet til TT-transport. Kopi av sak 24/09 og vedtak av bystyret ligger ved.
Som opplyst i vedlagte sak er det lagt opp til at det innføres forhåndsbestilling når det gjelder prøveprosjektet. Det er frivillig for TT-brukere i forsøksbydelene å delta i prosjektet eller fortsette med ordinær TT-transport. Mer informasjon om dette prosjektet finnes på Helse- og velferdsetatens nettside, www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no.

Brevet har to vedlegg:

Bystyreprotokoll fra 10.06.2009, Sak 187

Behandling av Byrådssak 24/09, følgende vedtas:

1. Evalueringen av TT-ordningen tas til orientering. (Se under om Byrådssak 24/09)
2. Det gjennomføres åpen anbudskonkurranse om ordinær TT-transport.
3. Byrådet gjennomfører i samarbeid med Ruter AS, aktuelle bydeler og brukerorganisasjoner
prøveprosjekter med samordning og bestillingstransport av fritidsreiser knyttet til TTtransport.
Prosjektet skal pågå i tre år hvorav 2009 skal brukes til å forberede prøveprosjektet.
Byrådet bes gå i dialog med Helse Sør-Øst og NAV ang. samordning av tilrettelagt transport.
4. Byrådet bes fremme sak der overføring av sentrale støttefunksjoner knyttet til TT-ordningen,
herunder inngåelse av rammeavtaler med transportører m.v., fra Helse- og velferdsetaten til
Ruter AS blir vurdert.
5. Byrådet bes vurdere ulike muligheter og modeller for å øke tildelingen av TT-fritidsreiser til
henholdsvis barn under 7 år med nedsatt funksjonsevne og mennesker over 67 år med nedsatt
funksjonsevne

– Byrådssak 24/09 (som jeg prøver å få lastet opp snart)

Her kan vi bl.a. lese at vurderingen av TT-ordningen bl.a. er basert på en rapport av Rambøll Management, og vurderes i Oslo til å være meget god. Oslo kommune bruker mye penger på ordningen, og vil gjerne få til flere reiser innenfor samme økonomiske ramme (2007: 192,5 mill, ca. 11.000,- pr bruker). De vil ha et prøveprosjekt i noen bydeler der de erstatter individuell TT-reiser med maxitaxier/minibusser som kjører fra dør til dør. («En TT-reise er en kollektivreise der brukerne må påregne fellestransport med andre.» Dem som ikke vil eller kan delta i en slik forsøksordning skal få individuelle reiser. Viktige premisser er samordning, samkjøring og forhåndsbestilling.

Ellers er det i denne utredningen skissert flere mulige endringer i TT-ordningen, både i forhold til antall turer, betaling, om flere taxiselskaper skal med etc.

Slik uttaler brukerorganisasjonene seg:

Norges Handikapforbund Oslo støtter i følge byrådssaken en modell med forhåndsbestilling og samkjøring i minibuss. Det sentrale eldreråd vil opprettholde inviduelle reiser, Eldreombudet fraråder minibusskjøring (unntak: for de på sykehjem), Norges Blindeforbund går i mot samkjøring og forhåndsbestilling, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo har forståelse for samkjøring og forhåndsbestilling.

En av konklusjonene i denne byrådssaken er at de vil ha et prøveprosjekt med samkjøring og forhåndsbestilling i 2 bydeler, med ca gjennomføring i 2010/2011. Bestilling skal være senest 1 time før henting.

Saken er undertegnet Erling Lae og Jørgen Kallmyr

Forvirret nå? Du er ikke alene! Her ble det mange saker, utredninger, konklusjoner og prøveprosjekt!

Hva skjer videre? Ikke vet jeg, vi får vel vente å se!

Jeg har lyst til å finne ut av: Er prøveprosjektet i 2 bydeler med samkjøring og forhåndsbestilling igangsatt, og i såfall hvor? Er ME-pasienter med i prøveprosjektet, slik at vår stemme blir hørt i saken når prøveprosjektet skal evalueres?

Kommer tilbake mer flere superinteressante ting om denne saken! (Som har blitt en spesiell interesse for meg, jeg må innrømme det, ikke fordi TT-ordningen i seg selv er så vanvittig fascinerende, men fordi det handler om mikropolitikk og å følge en sak gjennom det politiske systemet – en sak som faktisk vil ha praktiske konsekvenser i mitt liv.)

PS: Jeg har faktisk funnet en RSS-feed for Helse- og velferdsetaten i Oslo Kommune! 🙂

Share.

About Author

2 kommentarer

  1. Jeg blir litt skremt når jeg ser at de har fått støtte for forslaget fra brukerorganisasjoner. :-/

    Ellers… ja, forvirret! Og jeg registrerer at som vanlig passer ikke ME-syke inn i bildet på hva en handikappet er.

  2. Jeg skjønner ikke at Norges handicapforbund og de funksjonshemmedes fellesorganisasjon sier at det er greit? Det er mange grader av funskjonshemming, og ME er da visserligen en gruppe innenfor disse foreningene. For oss er dagene lite forutsigbare og formen VELDIG svingende. Hvordan kan de forvente at vi skal kunne forhåndsbestille når vi ikke engang vet selv når/om vi blir dårlige? Jeg blir helt fortvila.
    Og de eldres sentrale råd er imot…Skjønner i grunn ikkenoe. Var da sikker på de to nevnt over ville protestere i det minste.

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.