About Author

7 kommentarer

  1. Lenge siden jeg har flirt så mye, og det til tross for alvorlige tema han tar opp og myyye banning.
    Det var nok ingen som sovnet på den foreleningen.

Leave A Reply